Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji 

Miejskie Przedszkole Nr 3 w MZS Nr 4  w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl//mzsngorlicach
Dane teleadresowe jednostki: 
Miejskie Przedszkole Nr 3 w Gorlicach u. Potockiego 7
 38-300 Gorlice
 tel. 18 3537523, 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Data publikacji strony internetowej: 2016-02-29 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-25 
Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
 
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora Miejskiego Predszkola Nr 3 w  MZS Nr 4 w Gorlicach. 
 
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP 
Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:
- podwyższony kontrast 
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie 
- możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami 
- mapa strony
- focus wokół elementów nawigacyjnych
 Skróty klawiaturowe 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: 
Maria Ludwin email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: 183537523
Procedura wnioskowo-skargowa 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 
Dostępność architektoniczna 
-do budynku prowadzą 2 wejścia, 
-do dwóch wejść prowadzą schody, 
- nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, 
-w budynku brak jest windy, 
-budynek nie jest dostosowany do osób na wózkach inwalidzkich, 
-w pobliżu budynku na parkingu wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, 
-w budynku nie ma pętli indukcyjnych, 
-w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

Aktualna Data i Czas

Wtorek, 15, czerwiec 2021

Ststystyka

Użytkowników:
9
Artykułów:
322
Odsłon artykułów:
264990

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.