RODO

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) zwane dalej RODO.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych jest aktem, który jest stosowany od dnia 25 maja 2018 r.

        W związku z powyższym, na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest: Miejskie Przedszkole Nr3 w Gorlicach, z siedzibą               e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 18 353 75 23.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Katarzyna Walczy,                    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

tel. 18 35 51 228.

 1. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wynikających z przepisów prawnych.
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO – przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Rodzice zobowiązani są do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przyjęcia dziecka do Przedszkola i świadczenia mu usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Przedszkola.
 5. Przekazane dane osobowe będą udostępnianie pracownikom Przedszkola. Dostęp do przekazanych Przedszkolu danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich ze Przedszkolem. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 6. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – art. 15 – 21 RODO.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

 

Aktualna Data i Czas

Wtorek, 15, czerwiec 2021

Ststystyka

Użytkowników:
9
Artykułów:
322
Odsłon artykułów:
264987

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.