Nasze przedszkole  Przedszkole Nr 3 w MZS Nr 4 w Gorlicach jest placówką publiczną. Mieści się w dwóch budynkach.             

Główny budynek przedszkola jest na parterze, w  Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych". Dysponuje dwoma dużymi salami zabaw, szatnią, własną kuchnią oraz dodatkową salą do zajęć z języka angielskiego, zajęć logopedycznych i Montessorii oraz dużym tarasem z małym ogrodem przedszkolnym .
Odziały przedszkolne A i B w szkole -  mieszczą się w budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 ul. Krasińskiego 9. Przedszkole jest placówką 4 - oddziałową. Uczęszcza do niego 98  dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

- od 6.30 do 16.00

 przedszkole w szkole
- od 7:00-16:00

 W przedszkolu zatrudnionych jest:

- 7 nauczycieli 
- 6  obsługowych

-   2 administracyjnych.PrzedszkoleWszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne i stopnie awansu zawodowego. Przedszkole prowadzi nauczanie i wychowanie w zakresie wspierania rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych, nastawionych na rozwój aktywności artystycznych (m.in. warsztaty plastyczne, muzyczne). Nauczycielki prowadzą pracę opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną . Troszczą się o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, tworzą warunki wspierające rozwój dzieci, przygotowują dzieci do życia w rodzinie i społeczeństwie, oraz wprowadzają dzieci w świat, w którym trzeba radzić sobie          z trudnościami i porażkami, potrafiąc cieszyć się z odniesionych sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 3 W GORLICACH

 

Koncepcja pracy oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:Ustawy o Systemie Oświaty,                                                             Statucie Miejskiego Przedszkola Nr 3 w MZSNr4.

Cele i zadania główne:

1.Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec innych ludzi oraz otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:

- kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki, rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć.

-kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym

- nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.

5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

7. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego pełną realizację zadań placówki.

8. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku.

Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie naszych wychowanków. Pragniemy  doskonalić jakość pracy naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy.

 

Aktualna Data i Czas

Wtorek, 15, czerwiec 2021

Ststystyka

Użytkowników:
9
Artykułów:
322
Odsłon artykułów:
264992

Gościmy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.