Programy

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadanich zawartych w aktach prawnych: Ustawy o Systemie Oświaty oraz Statucie Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Gorlicach.

Cele i zadania główne:

1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możlliwości przedszkola.

2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki
w szkole.

3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwoścami rozwojowymi.

4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka na różnych płaszczyznach jego działalności:

- kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki, rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć,
- kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,
- nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.

5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

6. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego pełną realizację zadań placówki.

7. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku.

Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie naszych wychowanków. Pragniemy doskonalić jakość pracy naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska i poszukiwanie nowatorskich metod pracy. Nasze działania wychowacze kierujemy szczególnie w celu wszechstronnego ukształtowania osobowości dziecka jako twórcy i wrażliwgo odbiorcy.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

W roku szkolnym 2018/2019 przedszkole pracuje w oparciu
o Podstawę Wychowania Przedszkolnego
na podstawie wybranego
programu po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej
dnia 29 sierpnia 2017 r.
,, KOCHAM PRZEDSZKOLE”
Autorstwa:
Mirosława Anna Pleskot
Agnieszka Staszewska – Mieszek
oraz programu własnego do języka angielskiego
,, Z piosenką do gwiazd ”
Autorstwa: Pauliny Vasylchenko

W przedszkolu organizowane są uroczystości przedszkolne:

1. Pasowanie na przedszkolaka

2. Dzień Przedszkolaka

3.Dzień Edukacji Narodowej

4. 11 Listopada

5. Andrzejkowe wróżby.
6. Święto Pluszowego Misia.
7. Mikołaj.
8. Wigilia przedszkolna.
9. Bal karnawałowy.
10. Dzień Babci i Dziadka.

11. Powitanie Wiosny.
12. Dzień Matki - Dzień Rodziny.
13. "Dzieci Dzieciom" - występy na festynie osiedlowym.
14. Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego

Cyklicznie co roku organizowane są także:


- Dni Otwarte
- wycieczki autokarowe
- zajęcia warsztatowe dla rodziców
- teatrzyki i przedstawienia


Aktualna Data i Czas

Piatek, 23, sierpień 2019

Ststystyka

Użytkowników:
8
Artykułów:
221
Odsłon artykułów:
157073

Gościmy

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.