Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadanich zawartych w aktach prawnych: Ustawy o Systemie Oświaty oraz Statucie Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Gorlicach.

Cele i zadania główne:

1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możlliwości przedszkola.

2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki
w szkole.

3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwoścami rozwojowymi.

4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka na różnych płaszczyznach jego działalności:

- kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki, rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć,
- kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,
- nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.

5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

6. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego pełną realizację zadań placówki.

7. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku.

Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie naszych wychowanków. Pragniemy doskonalić jakość pracy naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska i poszukiwanie nowatorskich metod pracy. Nasze działania wychowacze kierujemy szczególnie w celu wszechstronnego ukształtowania osobowości dziecka jako twórcy i wrażliwgo odbiorcy.

Aktualna Data i Czas

Wtorek, 07, lipiec 2020

Ststystyka

Użytkowników:
9
Artykułów:
261
Odsłon artykułów:
210454

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.