Raport z ewaluacji

INFORMACJA

 
 

Serdecznie dziękujemy za wszystkie prace zgłoszone do konkursu „Matematyczna gra planszowa”.

Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone laureatom na zakończenie roku przedszkolnego.

Jeszcze raz gratulujemy !!!

 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA DLA RODZICÓW
 
 
Informujemy, że nasze przedszkole będzie pełniło dyżur wakacyjny w dn. 1-31 lipca.
Poniżej dokumenty do pobrania w celu zgłoszenia dziecka na dyżur oraz harmonogram dyżurów pełnionych podczas wakacji w przedszkolach.
Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny odbywać się będzie do 15 czerwca

HARMONOGRAM DYŻURÓW

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Informujemy, że od dnia 6 maja 2020 r. wznawiamy pracę naszego przedszkola. Zajęcia z uczęszczającymi do niego dziećmi będą miały charakter opiekuńczo-wychowawczy. Jednocześnie dla dzieci pozostających w domu nadal będziemy przesyłać materiały do pracy zdalnej.

 

 

Poniżej przedstawiamy zgodne z przyjętą wewnętrzną procedurą kryteria przyjęcia dziecka oraz obowiązki rodziców:

 

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA

Chęć zgłoszenia uczęszczania dziecka zgłaszają Państwo telefonicznie, mailowo oraz osobiście z zachowaniem zasad ostrożności    wchodzenia osób trzecich do przedszkola.

1. W pierwszej kolejności z przedszkola mogą korzystać dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Dziecko rodziców samotnie je wychowujących i pracujących.

3. Dziecko rodziców obojga pracujących.

4. Dziecko rodziców, gdzie jeden rodzic pracuje zawodowo a drugi w tym czasie nie może sprawować opieki.

 

 

 

DO OBOWIĄZKÓW RODZICÓW NALEŻY:

      1. Przyprowadzanie wyłącznie dziecka zdrowego.

1) codzienne przekazywanie nauczycielom istotnych informacji o stanie zdrowia swojego  dziecka.

2. Zaopatrzenie swojego dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.

Jeżeli w trakcie oczekiwania na przyjęcie bądź odbiór dziecka do placówki wytworzy się kolejka, należy zachować odstęp 1,5 - 2 m od innych dzieci i rodziców. Nie tłoczymy się przed wejściem, nie pozwalamy dzieciom na bieganie.

3. Bezwzględny zakaz posyłania dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Rodzice wówczas muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

4. Prowadzenie z dzieckiem rozmów, celem wyjaśnienia, by nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

5. Regularnie przypominanie dziecku podstawowych zasadach higieny.

6. Zwracanie uwagi dziecku na sposób zakrywania

7. Ostrzeganie swojego dziecka, by nie dotykało oczu, nosa i ust, nie podawało ręki na powitanie.

       8. Wdrażanie dziecka do częstego mycia rąk - wodą z mydłem, jak powróci z przedszkola. Nie wolno dezynfekować w szatni dzieciom rąk, płynem oznaczonym dla osób starszych.  

 

 

 

 

 


  
INFORMACJA DLA RODZICÓW

Przypominamy, że nasze przedszkole realizuje zakres podstawy wychowania przedszkolnego zdalnie. Na podane przez Państwa adresy e-mail każdego dnia przesyłamy zajęcia, zabawy
i ćwiczenia do wykonywania wraz z dzieckiem.
Prosimy o systematyczne sprawdzanie skrzynki
i wspólną zabawę.
 
Poniżej adresy do poszczególnych grup :
 
 
Grupa maluszków : maluchywesolemisie@gmail.com 
Grupa A: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Grupa B:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 
Życzymy miłej zabawy i dużo zdrówka wszystkim naszym przedszkolakom oraz ich Rodzicom!
 
 
 
 
 

RODO

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) zwane dalej RODO.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych jest aktem, który jest stosowany od dnia 25 maja 2018 r.

        W związku z powyższym, na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest: Miejskie Przedszkole Nr3 w Gorlicach, z siedzibą               e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 18 353 75 23.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Katarzyna Walczy,                    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

tel. 18 35 51 228.

 1. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wynikających z przepisów prawnych.
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO – przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Rodzice zobowiązani są do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przyjęcia dziecka do Przedszkola i świadczenia mu usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Przedszkola.
 5. Przekazane dane osobowe będą udostępnianie pracownikom Przedszkola. Dostęp do przekazanych Przedszkolu danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich ze Przedszkolem. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 6. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – art. 15 – 21 RODO.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

 

Mikołaj

Na ten dzień czekały wszystkie nasze grzeczne przedszkolaki. Do przedszkola przyjechał najprawdziwszy Mikołaj! Na dodatek w tym roku przybył do nas z swoim pomocnikiem Elfem. Mikołaj wysłuchał przygotowanych przez dzieci wierszyków i piosenek, następnie obdarował wszystkich pięknymi prezentami.

Ponadto dzieci miały okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z niezwykłymi gośćmi. 

Był to jeden z najpiękniejszych dni w ciągu roku przedszkolnego.

 

 

 

 

 

WYCIECZKA DO PARKU MIEJSKIEGO

Wykorzystując piękną jesienną pogodę przedszkolaki z grup A i B w dn. 26.09 udały się na wycieczkę do Parku Miejskiego. Podziwialiśmy drzewa i krzewy zmieniające swe barwy, poszukiwaliśmy darów jesieni oraz bawiliśmy się wspólnie na polanie. Do sali przynieśliśmy nie tylko kasztany, żołędzie i kolorowe liście ale również niezapomniane wrażenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

WSZYSTKIM SZANOWNYM RODZICOM  I DZIECIOM

                               ŻYCZYMY

ZDROWEGO, SZCZĘŚLIWEGO  NOWEGO ROKU 2019.

Aktualna Data i Czas

Wtorek, 07, lipiec 2020

Ststystyka

Użytkowników:
9
Artykułów:
261
Odsłon artykułów:
210452

Gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.