Poznajemy zmysły i części ciała

Dzieci z gr A w tym tygodniu poznały i utrwaliły części ciała, doskonaliły zmysł smaku poprzez degustację różnych soków, zmysł słuchu poprzez zagadki słuchowe, zmysł dotyku poprzez jesienną ścieżkę sensoryczną, zmysł węchu poprzez wykonanie ziołowego dywanu oraz zmysł wzroku poprzez zabawę na spostrzegawczość.