Zajęcia dodatkowe

Obserwując nasze dzieci wiemy, co je ciekawi, co im najlepiej wychodzi, a z czym radzą sobie gorzej. Trudno jest jednak nadążyć za zmieniającymi się  zainteresowaniami. W pierwszych latach rozwój dziecka przebiega szybko, stąd trudno przesądzać o talentach malucha na początku przedszkola.

Oferta:


Katecheza  - Piotr Zima
  Oddział I -  wtorek godz    9:30  - 10:00

Oddział II -  wtorek  godz.      09:00  -  09:30

                     środa  godz.      13.15  -  13.45

Oddział A  -     poniedziałek     godz.    12:30   -  13:00

                          wtorek godz.       8:00  -  8:30

Oddział B    - środa   godz.     12:30  -  13:00

                          piątek godz.      12:30  -  13:00  

 

Język angielski  - Paulina Vasylchenko

Oddział I     -   środa 8:00 8:30

         Oddział II    -   poniedziałek 13:30-14:00

                                  czwartek          13:00 - 13:30

Oddział  A    -   czwartek 8:00  - 8:30

                               piątek8:00  - 8:30

Oddział   B     -     poniedziałek    12:30 -   13:00

                                  środa 10:30 -    11:00

 

 

Zajęcia z pedagogiki Marii Montessori 

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego oraz kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności oraz współdziałania w grupie.

Każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie...

Motto Montessorii, brzmi: "Daj mi czas". Każde dziecko, w różnym czasie zdobywa umiejętności, których próba przyspieszania, w pojęciu Montessori, niczego dobrego nie przynosi.

Założenia pedagogiki według Marii Montessori:

 • uczenie przez działanie - wychowankowie zdobywają wiedzę, kompetencje, umiejętności i doświadczenie poprzez własną spontaniczną aktywność; nauczyciele nie narzucają dziecku działań, ale jedynie współpracują w procesie wychowawczym
 • samodzielność - dzieci samodzielnie podejmują decyzję dotyczącą miejsca, rodzaju i czasu pracy; decyzja jest indywidualna lub podejmowana razem z partnerem; w ten sposób dzieci kształcą swoje indywidualne zdolności i nabierają doświadczenia w prawdziwej ocenie własnych umiejętności
 • koncentracja - wychowankowie uczą się dokładności i systematyczności podczas działania
 • lekcje ciszy - dzieci nabierają wprawy w umiejętności pracy w ciszy
 • porządek - dzieci nabywają umiejętności utrzymywaniu porządku w swoim otoczeniu
 • społeczne reguły - łączenie w grupy dzieci w różnym wieku (zazwyczaj trzy roczniki), co umożliwia wzajemne uczenie się od siebie; wykształcenie u dzieci świadomości, że nie wolno przeszkadzać, ranić i niszczyć
 • obserwacja - to podstawowa zasada umożliwiająca dorosłym zapoznanie się ze światem dziecka; wychowawca powinien z baczną uwaga i dużym szacunkiem obserwować dziecko, aby zauważyć ewentualne przeszkody w rozwoju; obserwacja daje możliwość bycie przewodnikiem dziecka
 • indywidualny tok rozwoju - każde dziecko powinno rozwijać się według indywidualnych możliwości i własnego tempa, powinno podejmować tylko te zadania, do których jest już przygotowane; każde dziecko zasługuje na życzliwość, uwagę i indywidualną opiekę wychowawcy.

Istotnym elementem pedagogiki Marii Montessori jest autorski zestaw materiałów edukacyjnych. Pomoce dydaktyczne stosowane przez włoską lekarkę charakteryzują się kilkoma podstawowymi cechami:

  • są wykonane w sposób prosty, precyzyjny i estetyczny
  • ich wykonanie uwzględnia potrzebę stopniowania trudności
  • są przystosowane do konkretnych potrzeb rozwojowych wychowanka
  • charakteryzują się logiczną spójnością
  • ich wykonanie i sposób konstrukcji daje możliwość samodzielnej kontroli błędów i pomyłek
  • są oryginalne - w żadnym egzemplarzu nie powtarza się żaden element.


Zajęcia umuzykalniajace 

 Zajęcia rytmiczno- umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez:
- rozwijanie słuchu muzycznego
- kształcenie poczucia rytmu
- poprawne śpiewanie piosenek
- poprawne i estetyczne poruszanie się
- wspólne muzykowanie
- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.
Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez:
- kształtowanie społecznych postaw i zachowań
- nabywanie umiejętności kontaktowania się i współdziałania w grupie
- rozwijanie silnej woli
- budzenie wiary we własne siły i celowości podejmowanych wysiłków
- wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności
- kształtowanie umiejętności zauważania innych i poczucia odpowiedzialności
Formy i rodzaje zajęć muzycznych w przedszkolu
- śpiew
- zabawy ruchowe przy muzyce
- taniec
- ćwiczenia rytmiczne, agogiczne i wykorzystujące elementy dynamiki
- gra na instrumentach perkusyjnych

                             

Aktualna Data i Czas

Poniedzialek, 14, październik 2019

Ststystyka

Użytkowników:
8
Artykułów:
230
Odsłon artykułów:
163715

Gościmy

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.